Tarieven + uitleg verzekering vergoedingen

 

Tegenwoordig wordt psychologische zorg alleen nog maar uit de basisverzekering vergoed als de psycholoog een contract met de zorgverzekeraar heeft én als de client een DSM- diagnose heeft. Dit houdt in de praktijk in dat er in het kader van de zorg die psychologen praktijk Zeeland levert, bijna geen vergoeding via de basisverzekering mogelijk zou zijn.

 

Om die reden hebben we gekozen voor aansluiting bij de NFG, waardoor mensen met een aanvullende verzekering de consulten (deels) vergoed krijgen. De ene aanvullende verzekering vergoed meer dan de andere: komt u er niet uit, dan kijken we eea even na zodat u bij aanvang weet voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

 

Onze consulten vallen NIET onder uw eigen risico van € 385 euro (2019).

Het annuleren of verzetten van een consult graag minimaal 24 uur van te voren ivm in kunnen plannen andere werkzaamheden. Binnen 24 uur of in het weekend afzeggen voor de maandag daaropvolgend zullen helaas toch kosten in rekening gebracht moeten worden.

 

Tarieven

 

Consult 50 minuten €90,00
Consult kort 25 minuten €45,00
Telefonisch consult max. 15 minuten €25,00

Alle consulten kunnen ook online gegeven worden.