Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), dementie CVA etc.

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is een begrip dat eigenlijk alle hersenschade omvat die na de geboorte is ontstaan. Onder NAH verstaan we bv.: traumatisch hersenletsel tgv. een ongeluk, maar ook dementie, hersenschade na een CVA/ beroerte, hersenschade die kan voorkomen bij Parkinson en MS enz.

Wanneer u of uw naaste te maken krijgen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan dit nare gevolgen hebben: hoewel aan de buitenkant lang niet altijd zichtbaar kan er aan de binnenkant wel sprake zijn van blijvende schade en dus veranderingen in het persoonlijk functioneren.

De hersenen vormen ons besturingssysteem, waardoor schade daaraan kan leiden tot uiteenlopende gevolgen. Zo kan men te maken krijgen met geheugenproblemen, aandacht- en concentratiestoornissen, gedragsverandering, moeite met plannen en overzien van situaties, moeheid enz enz.

In de praktijk gebeurt het regelmatig dat deze veranderingen niet door iedereen evengoed begrepen worden waardoor degene met NAH zich niet begrepen voelt en de naaste niet snapt dat het niet meer is zoals het was en dat dit echt geen opzet is.

Tijdens een consult kan er gekeken worden naar waar de hiaten zich bevinden en vooral naar hoe je daarmee om kunt gaan. Er kan uitleg gegeven worden over het hoe en waarom van de veranderingen. Er kan tevens gekeken worden hoe nieuwe omgangsvormen te vinden enz enz.

Er kan gekeken worden naar dingen die niet goed gaan maar zeker ook naar dingen die wel goed gaan. Dat is immers de sleutel, want het is immers vaak het doel dat het wel goed gaat, ook met NAH.