Nare gebeurtenissen, trauma & EMDR

Ieder mens kan in zijn/ haar leven te maken krijgen met nare gebeurtenissen of trauma’s. Hoewel we meestal in staat zijn de meeste ervan zelf te verwerken, kan het ook voorkomen dat het zo’n indruk heeft gemaakt dat je er zelf niet meer uitkomt. Het kan zijn dat u er steeds aan blijft denken, er nachtmerries van hebt, dingen erom niet meer doet of zelfs vermijdt, weinig kunt hebben of dat de herinneringen zich op de meest ongewenste tijdstippen aan u opdringen.

Als  dergelijke gebeurtenissen uw plezier in het leven minder maken of zelfs ontnemen, is het wellicht goed om te weten dat er goede behandelmethodes bestaan om deze nare gebeurtenissen of trauma’s een plek te geven.

Een evidence – based behandeling is EMDR. Dit staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Hierbij wordt in kaart gebracht wat maakt dat u de gebeurtenis(sen) in het hier en nu nog zo naar maakt/maken om daarna door middel van een techniek de herinnering blijvend anders in het geheugen ‘weg te schrijven’.

Zie voor meer informatie en filmpjes: http://www.emdr.nl/wat-is-emdr/