Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Mensen met niet aangeboren hersenletsel of een vermoeden hiervan kunnen hier terecht met vragen over:

  • Klopt het wat ik voel/ merk?
  • Hoe ga ik hiermee om?
  • Moeite met het verwerken van het moment van het oplopen van het hersenletsel (ook al is dit soms al jaren geleden)
  • Moeite met het verwerken van andere nare/ traumatische dingen in het leven
  • Levensvragen
  • Angst- paniek of depressieve gevoelens
  • Alle andere vragen die u bezighouden in het licht van de NAH

Ook partners en professionals kunnen terecht voor psychotherapie, psycho- educatie (oorzaak en uitleg waarom iets is zoals het is) en antwoorden op vragen met betrekking tot oa NAH en gedrag.

Trauma en NAH

EMDR bij NAH is in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, meestal heel goed mogelijk. Dit vereist wel een aparte techniek en een gedegen voorkennis van NAH en EMDR, iets waar we door alle ervaringen en scholingen ruim aan voldoen.

Psychologen Praktijk Zeeland is aangesloten bij:

breinlijn