Links

Heeft u een klacht?

Probeer dat dan eerst met Marie- Cecile te bespreken. Dat kan mondeling, maar mag ook schriftelijk worden gedaan. 

Wordt er naar uw mening niet voldoende mee gedaan of niet voldoende opgelost en wilt u dat iemand anders mee gaat kijken?

Dan kunt u zich wenden tot:

https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

of

https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/