Psychologenpraktijk Zeeland

Marie- Cecile de Munck (1969) is een universitair afgestudeerd psycholoog die werkt vanuit de visie van de oplossingsgerichte, positieve Cognitieve Gedragstherapie. Ook is ze onder meer geschoold in traumazorg/ EMDR. 

Ze heeft daarnaast bij haar werk in diverse verpleeghuizen veel ervaring opgedaan op het gebied van de neuropsychologie en in het bijzonder in het werken met mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, Ernstig en chronisch zieken en hun naasten.

Wat betekent dit voor u?

Dat ze samen met u kijkt naar hoe de situatie nu is, wat er eventueel nog opgeruimd en verwerkt dient te worden, maar vooral waar het naartoe gaat: wat is de gewenste toekomst?

Psychologenpraktijk Zeeland richt zich met name op kortdurende zorg.

Nu de wachtlijsten in  de GGZ steeds langer worden (24 weken of meer) en de nood soms hoog, is het in veel gevallen mogelijk om alvast met de behandeling te starten en evt doorverwezen te worden naar de GGZ zodra daar plaats is. Neem gerust contact op!

Onze wachtlijst is op dit moment ca 2 a 3 weken.

 

Aan gisteren valt niets meer te veranderen, hoe morgen eruit ziet kan nog alle kanten op!